Náš tím

 

 1. Flak Milan - predseda                          
 2. Kapusta Jozef - veliteľ                               
 3. Buraj Jaroslav  - pokladník                           
 4. Števanka Martin- referent pre mládež                    
 5. Ryban Milan - člen výboru                        
 6. Kerek Oto st. - člen výboru                                 
 7. Gargulák Dušan st.                                                    
 8. Kapusta Marián                                                            
 9. Gargulák Marek                                                           
 10. Flak Marek                                                                     
 11. Kompanický  Braňo                                                      
 12. Števanka Michal                                                           
 13. Král  Ivan                                                                        
 14. Chovanec Patrik                                                                      
 15. Prevuzňák Peter 
 16. Števanka Mário                                                           
 17. Bobula Pavol                                                                
 18. Kerek Oto ml.                                                                
 19. Gregor Erik                                                                    
 20. Kubaliak Július                                                               
 21. Flak Emil                                                                        
 22. Bujna  Anton                                                                
 23. Števčík Michal                                                             
 24. Kyčerka Martin                                                          
 25. Pacalaj Andrej                                                               
 26. Števanka Miroslav                                             


                                                             


    Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.