Rok 2010

 

10.5.2010 - Takticke cvičenie Mladých Hasičov, vvýjazd vozidla AVIA A 31

 

12.5.2010 - Praktická príprava  krúžku Mladých Hasičov  na okresne kolo
                 HRY PLAMEŇ , výjazd vozidla  AVIA A31

 

14.5.2010 - Účasť krúžku M.H. na okresnom kole HRY PLAMEŇ

 

20.5.2010 - Schôdza výboru DHZ pred výročnou schôdzou

 

23.5.2010 - Koná sa Výročná Členksá Schôdza
                 Účasť: 19 členov DHZ
                 Delegát: Peter Daňo
                 Hostia: starostka p.Paučírová

                           z DPO SR  Pavol Gerhát

 

24.5.2010 - Zakúpené nevé savice vedenie 2X2,5 m
                 s gumovými okružkami + PH sport prudnica 

 

28.5 a 30.5.2010 - výjazd k ČOV pomoc pri prečerpaní šachty

 

3.6.2010 -zakúpené kalové čerpadlo UZA 3000L/min

 

12.6.2010 - výjazd k šachte ČOV , prečerpanie
                  AVIA + UZA

 

16.6.2010 - zakúpená  hadica A+redukcia

                prerábka podvozku na UZA

 

Zakúpené športové hadice B-2ks  a C-4ks + prúdnica

 

26.11.2010- prišla GO. PPS 12 prerobna na PPS 15
                  LIAZ CAS 25  stav km-10 406 km, plne vybavená

 

15.11.2010 - výjazd k požiaru cintorínskeho potoku, 10 členov
  17:00 hod     

 


    Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.