Rok 2012

 

27.1.2012  - bol občanmi nahlásený  požiar kamiónu, ktorý sa vznietil
14:30 hod     pri prácach na ňom prevádzaných.

                   Použili sme vozidlo LIAZ CAS 25 1-prúd C a vysokotlak. 

                   Členovia Kapusta, Prevuzňak.

                   14:45hod  prišli na pomoc HaZZ TO s Mercedesom Atego

 

1.2.2012   -  Bol nahlásený starostkou obce (p. Paučírová) požiar stromu
8:07 hod      na cintorínskom potoku pri farme.

                   Na zlikvidovanie sa použilo vozidlo  LIAZ CAS 25
                   1-prúd C vodné delo.

                   Počet členov účastnených - 4.

                   Likvidácia trvala cca 45 min.

 

2.2.2012   - Bol starostkou obce ( p. Paučírová) nahlásený  požiar
6:37 hod     motorového vozidla Iveco Daili  plne naloženého textylom
                  a obuvou, v tesnej   blízskosti dvoch rodinnýchh domov.

                  Na hasenie bolo opužité  vozidlo LIAZ CAS 25 a 3 vodné prúdy.

                  Počet členov zúčastnených - 9.

                  6:45 hod prichádza HaZZ TO na vozidle Mercedes Atego požiar
                  bol zlikvidovaný  7:30hod. za spolupráce DHZ a HaZZ TO.Príčina
                  požiaru zohrievanie motora  el.ohrievačom na 220 V- skrat.
                  škoda na vozidle cca 6000€ na majetku 4000€, poškodene

                  zostali  obidva domy.

 

10.3.2012   - Brigáda voda,plyn cca 8 hodín.

 

17.3.2012   - Brigáda na fare cca 10hodín - dažďové zvody.

 

20.3.2012   - Bol nahlásený požiar trávy a kríkov na cintorínskom potoku
18:15hod      členom DHZ (Martin Števanka)

                    Na požiar bolo použité vozidlo LIAZ CAS 25 ,
                    vysokotlaky prúd a C prúd.

                    Požiar bol zlikvidovaný po 30 min.

                    Počet členov - 10.

 

14.3.2012  -  Riešenie nadstavby nad zbrojnicu /nakresi)

 

24.3.2012  -  Brigáda/ búranie priečky v garáži a upratovanie .
                   Pílenie stromov za zbrojnicou 5ks a odvoz.

 

27.3.2012 -   Vznietilo sa na ceste osobné vozidlo , bol uhasený  rýchlym
                   zásahom člena DHZ ( Martin Števanka) ,uhasil požiar hasiacim
                   prístrojom.

 

 

 

 

                


    Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.