Rok 2011

 

6.2.2011       - výročná členská schôdza

7.2.2011      -Oboznámenie družstva s novým vozidlom LIAZ CAS 25

                  - čistenie hydrantov

1.3.2011     - Výjazd k požiaru trávy (ochranný vál pri rieke Nitra)

31.4.2011    - Stavanie májov

15.5.2011    - Obvodové kolo v Dvoranoch

                    - 1.miesto-dorast

25.5.2011    - Vysvätenie nového auta a nových uniforiem

4.6 .2011     - Okresná súťaž v Hrušovanoch

                    -  2.miesto –dorast

26.6 .2011   - Exhibičná nočná súťaž Šišov

13.8 .2011   - Exhibičná súťaž v Lužanoch

15.11.2011  - Výjazd k požiaru trávy na cintorínskom potoku

 

                Pomoc obci pri čistení kanalizácie. 


    Hasičské desatoro

 

1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.